Search form

1 โครินธ์ 14:22

22จาอั้น​ก๋าน​อู้​ภาษา​อื่นๆ ก็​เป๋น​หมายสำคัญ​สำหรับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ บ่ใจ้​สำหรับ​ผู้เจื้อ แต่​ก๋าน​บอก​ถ้อยกำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​นั้น ก็​สำหรับ​ผู้​ตี้​เจื้อ บ่ใจ้​สำหรับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ