Search form

1 โครินธ์ 14:25

25ความ​ลับ​ใน​ใจ๋​ของ​เขา​ก็​จะ​ถูก​เปิดเผย​ขึ้น แล้ว​เขา​จะ​คุก​เข่า​ก้ม​หน้า​ลง​นมัสก๋าน​พระเจ้า​อู้​ว่า “พระเจ้า​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน​แต๊ๆ”