Search form

1 โครินธ์ 14:26

ระเบียบ​ใน​ก๋าน​นมัสก๋าน

26จาอั้น ปี้น้อง​ตังหลาย​จะ​ว่า​จาใด ต๋อน​ต้าน​มา​จุมนุม​กั๋น​เปื้อ​นมัสก๋าน​พระเจ้า คน​นึ่ง​ก็​ฮ้อง​เพลง แหม​คน​ก็​สอน แหม​คน​ก็​เล่า​เรื่อง​ตี้​พระเจ้า​เปิดเผย​หื้อ​เขา แหม​คน​ก็​อู้​ภาษา​อื่นๆ กับ​แหม​คน​ก็​แป๋ หื้อ​เยียะ​กู้​อย่าง​นี้​เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​ได้​จ๋ำเริญ​ขึ้น​ใน​ความ​เจื้อ