Search form

1 โครินธ์ 14:29

29หื้อ​มี​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​อู้​สอง​สาม​คน​ก็​ปอ กับ​หื้อ​คน​อื่น​ตัดสิน​สิ่ง​ตี้​เขา​อู้​นั้น​ว่า​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊​ก่อ