Search form

1 โครินธ์ 14:3

3แต่​คน​ตี้​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น อู้​กับ​คน​เปื้อ​หื้อ​หมู่​เขา​จ๋ำเริญ​ใน​ความ​เจื้อ กับ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ตึง​ปลอบใจ๋​คน​หมู่​นั้น