Search form

1 โครินธ์ 14:31

31ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​นั้น​ควร​จะ​อู้​เตื้อ​คน เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​ได้​เฮียน​ฮู้​กับ​ได้ฮับ​ก๋ำลังใจ๋