Search form

1 โครินธ์ 14:34

34หื้อ​หมู่​แม่ญิง​ฟัง​กั๋น​อยู่​เงียบๆ ต๋อน​ตี้​จุมนุม​กั๋น​ใน​คริสตจักร ย้อน​ว่า​หมู่​แม่ญิง​บ่ได้ฮับ​อนุญาต​หื้อ​อู้ แต่​หื้อ​มี​ความ​นอบน้อม​เหมือน​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​บท​บัญญัติ