Search form

1 โครินธ์ 14:37

37ถ้า​ใผ​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า กาว่า​เป๋น​คน​ตี้​มี​ของ​ประทาน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ เขา​ต้อง​ยอมฮับ​ว่า​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​มา​นี้​เป๋น​กำสั่ง​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า