Search form

1 โครินธ์ 14:4

4คน​ตี้​อู้​ภาษา​อื่นๆ​นั้น​ได้ ก็​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​จ๋ำเริญ​ขึ้น แต่​คน​ตี้​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น​เยียะ​หื้อ​คริสตจักร​จ๋ำเริญ​ขึ้น