Search form

1 โครินธ์ 14:5

5ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ได้ แต่​นัก​เหลือ​นั้น ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​บอก​ถ้อยกำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ได้ ย้อน​ว่า​คน​ตี้​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ก็​มี​ประโยชน์​นัก​เหลือ​คน​ตี้​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ได้ นอกจาก​จะ​มี​คน​แป๋​กำ​อู้​หมู่​นั้น​หื้อ​ฟัง เปื้อ​จะ​ได้​จ้วย​หื้อ​คริสตจักร​จ๋ำเริญ​ขึ้น