Search form

1 โครินธ์ 14:6

6แต่​ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย ถ้า​ข้าพเจ้า​มา​หา​ต้าน​แล้ว​อู้​ภาษา​อื่นๆ จะ​มี​ประโยชน์​อะหยัง นอกจาก​ข้าพเจ้า​จะ​มา​บอก​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้ กาว่า​หื้อ​ความ​ฮู้​พิเศษ กาว่า​อู้​ถ้อย​กำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า กาว่า​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระเจ้า