Search form

1 โครินธ์ 14:9

9ก็​อย่าง​เดียว​กั๋น ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ได้​อู้​ภาษา​ตี้​เข้าใจ๋​กั๋น​ได้ คน​ฟัง​จะ​เข้าใจ๋​กำ​อู้​นั้น​ได้​จาใด สิ่ง​ตี้​ต้าน​อู้​นั้น​ก็​จะ​เป๋น​เหมือน​ลม​ปั๊ด​ไป​เหีย