Search form

1 โครินธ์ 15

ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระคริสต์

1ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​จะ​เตื๋อน​หมู่​ต้าน​เถิง​ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​เกย​บอก​กับ​หมู่​ต้าน​นั้น เซิ่ง​หมู่​ต้าน​ได้​ฮับ​ไว้​กับ​ได้​ตั้ง​มั่น​อยู่​ใน​ข่าวดี​นั้น​แล้ว 2กับ​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ผ่าน​ตาง​ข่าวดี​นั้น​ถ้า​หมู่​ต้าน​ยึดถือ​ใน​กำ​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​บอก​ไป ถ้า​บ่จาอั้น​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง

3ย้อน​ข้าพเจ้า​ได้​บอก​เรื่อง​สำคัญ​ตี้​สุด​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้ฮับ​มา​นั้น​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​แล้ว คือ​พระคริสต์​ได้​ต๋าย​เปื้อ​บาป​ของ​หมู่​เฮา ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า 4เขา​ฝัง​พระองค์​ไว้ แล้ว​ใน​วัน​ตี้​สาม​พระเจ้า​ก็​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่ ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์ 5แล้ว​พระองค์​ป๋ากฏ​หื้อ​เปโตร​หัน แล้ว​หื้อ​อัคร​สาวก​สิบ​สอง​คน​หัน​ตวย 6ต่อ​จาก​นั้น พระองค์​มา​ป๋ากฏ​หื้อ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​นัก​เหลือ​ห้า​ร้อย​คน​หัน​พร้อม​กั๋น เถิงแม้​บาง​คน​จะ​ต๋าย​ไป​แล้ว แต่​หลาย​คน​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​จ๋น​เถิง​บ่าเดี่ยว​นี้ 7หลังจาก​นั้น​พระองค์​ก็​มา​ป๋ากฏ​หื้อ​ยากอบ แล้ว​ก็​อัครทูต​ตึงหมด​หัน​เหมือน​กั๋น 8แล้ว​พระองค์​ก็​มา​ป๋ากฏ​หื้อ​ข้าพเจ้า​หัน​เป๋น​คน​สุดต๊าย เหมือน​ข้าพเจ้า​เป๋น​หละอ่อน​ตี้​เกิด​ก่อน​ก๋ำหนด 9ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​ผู้​ตี้​ต่ำต้อย​ตี้​สุด​ใน​หมู่​อัครทูต ข้าพเจ้า​บ่สมควร​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​อัครทูต ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ค่ำ​คน​ของ​พระเจ้า 10แต่​ตี้​ข้าพเจ้า​เป๋น​ได้​จาอี้​ก็​ย้อน​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​มี​หื้อ​ข้าพเจ้า บ่ใจ้​ว่า​ตี้​พระองค์​หื้อ​นั้น​จะ​บ่มี​ประโยชน์ แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า​ฮำ​เยียะ​ก๋าน​หนัก​เหลือ​หมู่​อัครทูต​ตึงหมด เถิง​แม้ว่า​บ่ใจ้​ข้าพเจ้า​ตี้​เป๋น​คน​เยียะ แต่​เป๋น​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า​เยียะ 11ย้อน​จาอั้น​บ่ว่า​จะ​เป๋น​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​สอน​กาว่า​หมู่​เขา​สอน ก็​เป๋น​เรื่อง​ตี้​เฮา​ได้​บอก​ไป กับ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​เจื้อ

ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

12ถ้า​เฮา​บอก​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว เยียะ​หยัง​มี​บาง​คน​ใน​หมู่​ต้าน​บอก​ว่า บ่มี​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย 13ถ้า​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​บ่มี ก็​หมายความ​ว่า​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​มา​หนะ​ก่า 14ถ้า​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​มา ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ของ​เฮา​ก็​บ่มี​ประโยชน์ กับ​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​บ่มี​ประโยชน์​เหมือน​กั๋น 15แล้ว​ก็​เยียะ​หื้อ​คน​กึ๊ด​ว่า​เฮา​จุ​เรื่อง​พระเจ้า ย้อน​เฮา​เป๋น​พยาน​ว่า​พระองค์​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว แต่​ถ้า​บ่มี​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย จาอั้น​พระคริสต์​ก็​บ่ได้​เป๋น​ขึ้น​มา​เหมือน​กั๋น 16ย้อน​ว่า​ถ้า​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​เป๋น​ขึ้น​มา พระเจ้า​ก็​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​มา​ตวย 17แล้ว​ถ้า​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​มา ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​บ่มี​ประโยชน์ ต้าน​ก็​ยัง​เป๋น​คน​บาป​อยู่​ต่อไป 18ถ้า​เป๋น​จาอั้น​คน​ของ​พระคริสต์​ตังหลาย​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ก็​ต้อง​ฉิบหาย​ไป​ตวย 19กับ​ถ้า​ความ​หวัง​ตี้​พระคริสต์​จะ​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ มี​ก้า​จีวิต​ตี้​อยู่​ใน​โลก​นี้​เต้าอั้น หมู่​เฮา​ก็​เป๋น​คน​ตี้​น่า​อินดู​ตี้​สุด​ใน​คน​ตังหลาย

20แต่​ความ​จริง​ก็​คือ พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เซิ่ง​พระองค์​เป๋น​คน​เก๊า​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​มา เปื้อ​เป๋น​ก๋าน​ยืนยัน​ว่า​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​แหม 21ย้อน​ว่า​ถ้า​ความ​ต๋าย​เกิด​ขึ้น​โดย​คนๆ เดียว​จาใด ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ก็​เกิด​ขึ้น​โดย​คนๆ เดียว​จาอั้น 22อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​อาดัม​เป๋น​เหตุ​หื้อ​กู้​คน​ต้อง​ต๋าย​จาใด กู้​คน​ก็​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​ย้อน​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์​จาอั้น 23แต่​จะ​ไล่​ต๋าม​ลำดับ​ไป คือ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​ก่อน แล้ว​คน​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​ของ​พระคริสต์​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​ตี้​พระองค์​ปิ๊ก​มา 24แล้ว​ก็​จะ​เป๋น​วัน​เสี้ยง​สุด พระคริสต์​จะ​ทำลาย​หมู่​วิญญาณ​ตี้​ครอบครอง หมู่​วิญญาณ​ตี้​มี​สิทธิ​อำนาจ กับ​หมู่​วิญญาณ​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตึงหมด แล้ว​พระองค์​จะ​มอบ​แผ่นดิน​นั้น​หื้อ​กับ​พระเจ้า​พระบิดา 25ย้อน​ว่า​พระคริสต์​จะ​ต้อง​ปกครอง​จ๋น​กว่า​พระเจ้า​จะ​ผาบ​หมู่​ศัตรู๋​ตึงหมด​หื้อ​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์ 26ศัตรู๋​ตั๋ว​สุดต๊าย​ตี้​จะ​ถูก​ผาบ​ก็​คือ​ความ​ต๋าย 27เหมือน​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​กู้​สิ่ง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์” เมื่อ​พระคัมภีร์​เขียน​ว่า กู้​สิ่ง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์ ก็​เข้าใจ๋​ได้​ดี​ว่า ยกเว้น​พระเจ้า​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​สิ่ง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์ 28เมื่อ​กู้​สิ่ง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์​แล้ว ต๋อน​นั้น​พระคริสต์​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ก็​จะ​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระเจ้า ผู้​ตี้​ยก​กู้​สิ่ง​หื้อ​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระองค์ เปื้อ​พระเจ้า​จะ​เป๋น​ใหญ่​เหนือ​กู้​สิ่ง

29จาอั้น หมู่​ตี้​ฮับ​บัพติศมา​แตน​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​จะ​เยียะ​จาใด ถ้า​ตี้​เขา​ว่า​กั๋น​เป๋น​แต๊ คือ​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​เป๋น​ขึ้น​มา​เลย แล้ว​เป๋น​จาใด​เถิง​มี​ก๋าน​ฮับ​บัพติศมา​แตน​คน​ต๋าย 30แล้ว​เป๋น​หยัง​เฮา​เถิง​ยอม​เสี่ยง​ต๋าย​อยู่​ตลอด​เวลา 31ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​เสี่ยง​ต๋าย​อยู่​กู้​วัน สิ่ง​นี้​ข้าพเจ้า​ยืนยัน​ได้ ปอๆ กับ​ตี้​ข้าพเจ้า​มี​ความ​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา 32ถ้า​จะ​อู้​เผียบ​ว่า ข้าพเจ้า​ได้​สู้​กับ​สัตว์​ฮ้าย​ใน​เมือง​เอเฟซัส​โดย​มี​ความ​หวัง​ต๋าม​แบบ​ของ​คน ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ประโยชน์​อะหยัง ถ้า​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​เป๋น​ขึ้น​มา จาอั้น

“ก็​หื้อ​เฮา​กิ๋น​กับ​ดื่ม​เต๊อะ

ย้อน​ว่า​วัน​พูก​เฮา​จะ​ต๋าย​กั๋น​แล้ว”

33บ่ต้อง​จุ​ตั๋ว​เก่า​เน่อ เหมือน​กับ​มี​กำ​บอก​ว่า “คบ​กับ​คน​บ่ดี ก็​เยียะ​หื้อ​เฮา​นิสัย​บ่ดี​ไป​ตวย” 34จง​มี​สติ​ได้​แล้ว เลิก​เยียะ​บาป​เหีย ย้อน​มี​บาง​คน​ใน​หมู่​ต้าน​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​เลย ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​จาอี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ละอาย​ใจ๋

ตั๋ว​ใน​โลก​นี้​กับ​ตั๋ว​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

35แต่​จะ​มี​คน​ถาม​ว่า “คน​ต๋าย​แล้ว​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​ได้​จาใด” เฮา​จะ​มี​ตั๋ว​แบบ​ใด​กั๋น 36โคะ คน​ง่าว​แต๊ๆ เม็ด​พืช​ตี้​ต้าน​หว่าน​นั้น ถ้า​มัน​บ่แห้ง​ต๋าย​ไป​ก่อน จะ​งอก​ขึ้น​มา​ใหม่​ได้​จาใด 37เม็ด​พืช​ตี้​ต้าน​หว่าน​นั้น บ่ว่า​จะ​เป๋น​ข้าว​สาลี​ก็​ดี กาว่า​เม็ด​พืช​อย่าง​อื่น​ก็​ดี ตี้​ต้าน​หว่าน​เป๋น​ก้า​เม็ด​เต้าอั้น บ่ใจ้​ต้น​ตี้​จะ​งอก​ขึ้น​มา 38พระเจ้า​หื้อ​เม็ด​ตี้​ต้าน​หว่าน​เป๋น​ฮูป​เป๋น​ฮ่าง​ขึ้น​มา​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ พระองค์​หื้อ​แต่​ละ​เม็ด​มี​ฮูปฮ่าง​เฉพาะ​ของ​มัน 39ส่วน​เนื้อ​ของ​สิ่ง​ตี้​มี​จีวิต​นั้น​บ่เหมือน​กั๋น เนื้อ​คน​ก็​เป๋น​อย่าง​นึ่ง เนื้อ​สัตว์​ก็​เป๋น​แหม​อย่าง เนื้อ​นก​ก็​เป๋น​แหม​อย่าง เนื้อ​ป๋า​ก็​เป๋น​แหม​อย่าง 40ตั๋ว​สำหรับ​สวรรค์​ก็​มี กับ​ตั๋ว​สำหรับ​โลก​ก็​มี แต่​ว่า​ตั๋ว​ใน​สวรรค์​ก็​งาม​อย่าง​นึ่ง ตั๋ว​ใน​โลก​ก็​งาม​แหม​อย่าง​นึ่ง 41ตะวัน​ก็​งาม​อย่าง​นึ่ง ดวงเดือน​ก็​งาม​แหม​อย่าง​นึ่ง ดาว​ก็​งาม​แหม​อย่าง​นึ่ง แม้​แต่​ดาว​แต่​ละ​แก่น​ก็​งาม​ต่าง​กั๋น

42คน​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ก็​เป๋น​จาอั้น​เหมือน​กั๋น ตั๋ว​ตี้​ถูก​ฝัง​ไว้​ก็​เน่า​เปื่อย​ได้ แต่​เมื่อ​เป๋น​ขึ้น​มา​แล้ว ก็​จะ​เป๋น​ตั๋ว​ตี้​เน่า​เปื่อย​บ่ได้​แหม​ต่อไป 43ตั๋ว​ตี้​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​เน่า​เปื่อย​บ่งาม แต่​ตั๋ว​ตี้​เป๋น​ขึ้น​มา​ก็​งาม ตั๋ว​ตี้​ถูก​ฝัง​ใน​ดิน​นั้น​บ่แข็งแฮง แต่​ตั๋ว​ตี้​เป๋น​ขึ้น​มา​นั้น​มี​ฤทธิ์​อำนาจ 44สิ่ง​ตี้​ถูก​ฝัง​ไว้​ก็​เป๋น​ก้า​ตั๋ว​ฝ่าย​เนื้อหนัง แต่​เมื่อ​เป๋น​ขึ้น​มา​แล้ว​ก็​เป๋น​ตั๋ว​ฝ่าย​จิตวิญญาณ ถ้า​มี​ตั๋ว​ฝ่าย​เนื้อหนัง ก็​ต้อง​มี​ตั๋ว​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​ตวย 45อย่าง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “พระเจ้า​หื้อ​อาดัม​เป๋น​ป้อจาย​คน​เก๊า​ตี้​มี​จีวิต” แต่​พระคริสต์​ผู้​เป๋น​อาดัม​คน​สุดต๊าย​นั้น​เป๋น​วิญญาณ​ตี้​หื้อ​จีวิต 46ตั๋ว​ตี้​เป๋น​เนื้อหนัง​นั้น​มา​ก่อน แล้ว​ตั๋ว​หลังจาก​นั้น​เป๋น​จิตวิญญาณ 47ป้อจาย​คน​เก๊า​หัวที​นั้น​มา​จาก​ดิน​ใน​โลก​นี้ แต่​ป้อจาย​คน​ตี้​สอง​นั้น​มา​จาก​สวรรค์ 48คน​ตี้​มา​จาก​ดิน​เป๋น​จาใด คน​ของ​โลก​ตังหลาย​ก็​เป๋น​จาอั้น แต่​คน​ตี้​มา​จาก​สวรรค์​เป๋น​จาใด คน​ของ​สวรรค์​ก็​เป๋น​จาอั้น 49อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​บ่าเดี่ยวนี้ เฮา​ตี้​มี​ลักษณะ​ของ​คน​ตี้​มา​จาก​ดิน วัน​ใด​วัน​นึ่ง​เฮา​ก็​จะ​มี​ลักษณะ​ของ​คน​ตี้​มา​จาก​สวรรค์

50ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​หมาย​ความ​ว่า ตั๋ว​ตี้​มี​เลือด​กับ​เนื้อ​บ่สามารถ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ได้ สิ่ง​ตี้​เน่า​เปื่อย​ได้​จะ​ป๋น​กับ​สิ่ง​ตี้​เน่า​เปื่อย​บ่ได้​ได้​จาใด 51ฟัง​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​นี้​หื้อ​ดี เฮา​จะ​บ่ต๋าย​กั๋น​กู้​คน แต่​เฮา​กู้​คน​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยน​ใหม่ 52ใน​เสี้ยว​วินาที​เดียว ใน​อึดใจ๋​เดียว ต๋อน​ตี้​เป่า​แก​เป๋น​เตื้อ​สุดต๊าย​นั้น หมู่​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​มา​โดย​บ่มี​วัน​เน่า​เปื่อย แล้ว​เฮา​ก็​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยน​ใหม่ 53ย้อน​ว่า สิ่ง​ตี้​เน่า​เปื่อย​ได้​ก็​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยน​ใหม่​เป๋น​สิ่ง​ตี้​เน่า​เปื่อย​บ่ได้ แล้ว​ตั๋ว​ตี้​ต้อง​ต๋าย​ก็​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​เปี่ยน​เป๋น​ตั๋ว​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย​ได้ 54จาอั้น เมื่อ​สิ่ง​ตี้​เน่า​เปื่อย​ได้ ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยน​ใหม่​เป๋น​สิ่ง​ตี้​เน่า​เปื่อย​บ่ได้ กับ​ตั๋ว​ตี้​ต้อง​ต๋าย​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยน​เป๋น​ตั๋ว​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย เมื่อ​นั้น​กำ​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ก็​จะ​เป๋น​แต๊​ตี้​ว่า “ความ​ต๋าย​ได้​ก๊าน​สิ้น​ซาก​แล้ว”

55“โอ ความ​ต๋าย เจ้า​จะ​มี​ชัย​เหนือ​อะหยัง​ได้

โอ ความ​ต๋าย ปิ๊ด​ของ​เจ้า​อยู่​ตี้​ไหน”

56ปิ๊ด​ของ​ความ​ต๋าย​ก็​คือ​บาป กับ​อำนาจ​ของ​บาป​มา​จาก​บท​บัญญัติ 57แต่​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า ตี้​หื้อ​หมู่​เฮา​มี​ชัย​ตาง​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา

58จาอั้น​ปี้น้อง​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก หื้อ​มั่นคง​ไว้ ห้าม​สั่น​คลอน หื้อ​เยียะ​ก๋าน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อย่าง​เต๋มตี้​กู้​เวลา ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​ว่า ก๋าน​ตี้​เฮา​ฮับใจ๊​พระเจ้า​นั้น จะ​บ่เสีย​ไป​โดย​บ่มี​ประโยชน์