Search form

1 โครินธ์ 15:1

ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระคริสต์

1ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​จะ​เตื๋อน​หมู่​ต้าน​เถิง​ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​เกย​บอก​กับ​หมู่​ต้าน​นั้น เซิ่ง​หมู่​ต้าน​ได้​ฮับ​ไว้​กับ​ได้​ตั้ง​มั่น​อยู่​ใน​ข่าวดี​นั้น​แล้ว