Search form

1 โครินธ์ 15:11

11ย้อน​จาอั้น​บ่ว่า​จะ​เป๋น​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​สอน​กาว่า​หมู่​เขา​สอน ก็​เป๋น​เรื่อง​ตี้​เฮา​ได้​บอก​ไป กับ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​เจื้อ