Search form

1 โครินธ์ 15:14

14ถ้า​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​มา ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ของ​เฮา​ก็​บ่มี​ประโยชน์ กับ​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​บ่มี​ประโยชน์​เหมือน​กั๋น