Search form

1 โครินธ์ 15:15

15แล้ว​ก็​เยียะ​หื้อ​คน​กึ๊ด​ว่า​เฮา​จุ​เรื่อง​พระเจ้า ย้อน​เฮา​เป๋น​พยาน​ว่า​พระองค์​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว แต่​ถ้า​บ่มี​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย จาอั้น​พระคริสต์​ก็​บ่ได้​เป๋น​ขึ้น​มา​เหมือน​กั๋น