Search form

1 โครินธ์ 15:17

17แล้ว​ถ้า​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​มา ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​บ่มี​ประโยชน์ ต้าน​ก็​ยัง​เป๋น​คน​บาป​อยู่​ต่อไป