Search form

1 โครินธ์ 15:19

19กับ​ถ้า​ความ​หวัง​ตี้​พระคริสต์​จะ​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ มี​ก้า​จีวิต​ตี้​อยู่​ใน​โลก​นี้​เต้าอั้น หมู่​เฮา​ก็​เป๋น​คน​ตี้​น่า​อินดู​ตี้​สุด​ใน​คน​ตังหลาย