Search form

1 โครินธ์ 15:2

2กับ​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ผ่าน​ตาง​ข่าวดี​นั้น​ถ้า​หมู่​ต้าน​ยึดถือ​ใน​กำ​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​บอก​ไป ถ้า​บ่จาอั้น​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง