Search form

1 โครินธ์ 15:20

20แต่​ความ​จริง​ก็​คือ พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เซิ่ง​พระองค์​เป๋น​คน​เก๊า​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​มา เปื้อ​เป๋น​ก๋าน​ยืนยัน​ว่า​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​แหม