Search form

1 โครินธ์ 15:22

22อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​อาดัม​เป๋น​เหตุ​หื้อ​กู้​คน​ต้อง​ต๋าย​จาใด กู้​คน​ก็​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​ย้อน​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระคริสต์​จาอั้น