Search form

1 โครินธ์ 15:24

24แล้ว​ก็​จะ​เป๋น​วัน​เสี้ยง​สุด พระคริสต์​จะ​ทำลาย​หมู่​วิญญาณ​ตี้​ครอบครอง หมู่​วิญญาณ​ตี้​มี​สิทธิ​อำนาจ กับ​หมู่​วิญญาณ​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตึงหมด แล้ว​พระองค์​จะ​มอบ​แผ่นดิน​นั้น​หื้อ​กับ​พระเจ้า​พระบิดา