Search form

1 โครินธ์ 15:27

27เหมือน​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​กู้​สิ่ง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์” เมื่อ​พระคัมภีร์​เขียน​ว่า กู้​สิ่ง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์ ก็​เข้าใจ๋​ได้​ดี​ว่า ยกเว้น​พระเจ้า​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​สิ่ง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระคริสต์