Search form

1 โครินธ์ 15:29

29จาอั้น หมู่​ตี้​ฮับ​บัพติศมา​แตน​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​จะ​เยียะ​จาใด ถ้า​ตี้​เขา​ว่า​กั๋น​เป๋น​แต๊ คือ​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​เป๋น​ขึ้น​มา​เลย แล้ว​เป๋น​จาใด​เถิง​มี​ก๋าน​ฮับ​บัพติศมา​แตน​คน​ต๋าย