Search form

1 โครินธ์ 15:31

31ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​เสี่ยง​ต๋าย​อยู่​กู้​วัน สิ่ง​นี้​ข้าพเจ้า​ยืนยัน​ได้ ปอๆ กับ​ตี้​ข้าพเจ้า​มี​ความ​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา