Search form

1 โครินธ์ 15:38

38พระเจ้า​หื้อ​เม็ด​ตี้​ต้าน​หว่าน​เป๋น​ฮูป​เป๋น​ฮ่าง​ขึ้น​มา​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ พระองค์​หื้อ​แต่​ละ​เม็ด​มี​ฮูปฮ่าง​เฉพาะ​ของ​มัน