Search form

1 โครินธ์ 15:39

39ส่วน​เนื้อ​ของ​สิ่ง​ตี้​มี​จีวิต​นั้น​บ่เหมือน​กั๋น เนื้อ​คน​ก็​เป๋น​อย่าง​นึ่ง เนื้อ​สัตว์​ก็​เป๋น​แหม​อย่าง เนื้อ​นก​ก็​เป๋น​แหม​อย่าง เนื้อ​ป๋า​ก็​เป๋น​แหม​อย่าง