Search form

1 โครินธ์ 15:4

4เขา​ฝัง​พระองค์​ไว้ แล้ว​ใน​วัน​ตี้​สาม​พระเจ้า​ก็​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่ ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์