Search form

1 โครินธ์ 15:41

41ตะวัน​ก็​งาม​อย่าง​นึ่ง ดวงเดือน​ก็​งาม​แหม​อย่าง​นึ่ง ดาว​ก็​งาม​แหม​อย่าง​นึ่ง แม้​แต่​ดาว​แต่​ละ​แก่น​ก็​งาม​ต่าง​กั๋น