Search form

1 โครินธ์ 15:44

44สิ่ง​ตี้​ถูก​ฝัง​ไว้​ก็​เป๋น​ก้า​ตั๋ว​ฝ่าย​เนื้อหนัง แต่​เมื่อ​เป๋น​ขึ้น​มา​แล้ว​ก็​เป๋น​ตั๋ว​ฝ่าย​จิตวิญญาณ ถ้า​มี​ตั๋ว​ฝ่าย​เนื้อหนัง ก็​ต้อง​มี​ตั๋ว​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​ตวย