Search form

1 โครินธ์ 15:45

45อย่าง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “พระเจ้า​หื้อ​อาดัม​เป๋น​ป้อจาย​คน​เก๊า​ตี้​มี​จีวิต” แต่​พระคริสต์​ผู้​เป๋น​อาดัม​คน​สุดต๊าย​นั้น​เป๋น​วิญญาณ​ตี้​หื้อ​จีวิต