Search form

1 โครินธ์ 15:54

54จาอั้น เมื่อ​สิ่ง​ตี้​เน่า​เปื่อย​ได้ ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยน​ใหม่​เป๋น​สิ่ง​ตี้​เน่า​เปื่อย​บ่ได้ กับ​ตั๋ว​ตี้​ต้อง​ต๋าย​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยน​เป๋น​ตั๋ว​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย เมื่อ​นั้น​กำ​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ก็​จะ​เป๋น​แต๊​ตี้​ว่า “ความ​ต๋าย​ได้​ก๊าน​สิ้น​ซาก​แล้ว”