Search form

1 โครินธ์ 15:58

58จาอั้น​ปี้น้อง​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก หื้อ​มั่นคง​ไว้ ห้าม​สั่น​คลอน หื้อ​เยียะ​ก๋าน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อย่าง​เต๋มตี้​กู้​เวลา ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​ว่า ก๋าน​ตี้​เฮา​ฮับใจ๊​พระเจ้า​นั้น จะ​บ่เสีย​ไป​โดย​บ่มี​ประโยชน์