Search form

1 โครินธ์ 15:6

6ต่อ​จาก​นั้น พระองค์​มา​ป๋ากฏ​หื้อ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​นัก​เหลือ​ห้า​ร้อย​คน​หัน​พร้อม​กั๋น เถิงแม้​บาง​คน​จะ​ต๋าย​ไป​แล้ว แต่​หลาย​คน​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​จ๋น​เถิง​บ่าเดี่ยว​นี้