Search form

1 โครินธ์ 16

ก๋าน​ฮับ​บริจาค​เปื้อ​จ้วย​คน​ของ​พระเจ้า

1ส่วน​เรื่อง​ก๋าน​ฮอม​สตางค์​จ้วย​เหลือ​คน​ของ​พระเจ้า ข้าพเจ้า​สั่ง​คน​ใน​คริสตจักร​ตี้​แคว้น​กาลาเทีย​จาใด ต้าน​ตังหลาย​ก็​ต้อง​เยียะ​จาอั้น​ตวย 2กู้​วัน​ติ๊ด​หื้อ​กู้​คน​กั๋น​สตางค์​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตี้​เซาะ​มา​ได้​ออก แล้ว​เก็บ​ไว้ เปื้อ​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ไป​หา ต้าน​จะ​ได้​บ่ต้อง​ไป​เซาะ​ฮอม​กั๋น​แหม 3เมื่อ​มา​แผว ข้าพเจ้า​จะ​ส่ง​คน​ตี้​หมู่​ต้าน​เลือก​หื้อ​เอา​สตางค์​ตี้​หมู่​ต้าน​ถวาย กับ​จดหมาย​แนะนำ​ตั๋ว​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม 4ถ้า​หัน​ว่า​ข้าพเจ้า​สมควร​จะ​ไป​ตวย หมู่​เขา​ก็​จะ​ไป​พร้อม​กั๋น​กับ​ข้าพเจ้า

แผน​ก๋าน​เตียวตาง​ของ​เปาโล

5หลังจาก​ตี้​ข้าพเจ้า​เลย​แคว้น​มาซิโดเนีย​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ตั้งใจ๋​จะ​ผ่าน​มา​ตาง​นั้น 6ข้าพเจ้า​อาจ​จะ​ย้าง​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​สัก​หว่าง​นึ่ง อาจ​จะ​อยู่​จ๋น​เสี้ยง​หน้า​หนาว​ก็​ได้ เปื้อ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​จ้วย​สนับ​สนุน​ข้าพเจ้า​หื้อ​เตียวตาง​ต่อไป 7ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ได้​อยาก​แว่​แอ่ว​หา​ต้าน​กำเดียว​เต้าอั้น​เมื่อ​ผ่าน​ไป ถ้า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​หัน​สมควร ข้าพเจ้า​ก็​ใค่​ย้าง​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​เมินๆ หน้อย 8แต่​ข้าพเจ้า​กะ​ว่า​จะ​อยู่​ตี้​เมือง​เอเฟซัส​นี้ จ๋น​เถิง​งาน​เพ็นเทคอสต์ 9ย้อน​ตี้​นี่​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ได้​เปิด​โอกาส​หื้อ​กับ​ข้าพเจ้า​เยียะ​ก๋าน​หื้อ​เกิด​ผล​ได้​นัก​ขนาด แต่​ก็​มี​คน​ขัดขวาง​นัก​เหมือน​กั๋น 10ถ้า​ทิโมธี​แว่​มา​หา​หมู่​ต้าน บ่ดี​เยียะ​หื้อ​เขา​บ่ม่วน​ใจ๋​เมื่อ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​เน่อ ย้อน​ว่า​เขา​เยียะ​ก๋าน​หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เหมือน​ข้าพเจ้า 11จาอั้น​ห้าม​หื้อ​ใผ​ดู​แควน​เขา แต่​หื้อ​จ้วย​เขา​เตียวตาง​ต่อ​ไป​อย่าง​สันติสุข เปื้อ​เขา​จะ​ปิ๊ก​มา​หา​ข้าพเจ้า ย้อน​ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​กอย​ถ้า​เขา​กับ​หมู่​ปี้น้อง​คน​อื่นๆ อยู่

12ส่วน​อปอลโล ตี้​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​เฮา​นั้น ข้าพเจ้า​วิงวอน​เขา​ขนาด​หนัก​ว่า​หื้อ​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน​กับ​หมู่​ปี้น้อง​คน​อื่นๆ ตวย แต่​เขา​ยัง​บ่ใค่​ไป​ต๋อน​นี้​เตื้อ ถ้า​เขา​มี​โอกาส​เขา​ก็​จะ​ไป

กำสอน​สุดต๊าย​ของ​จดหมาย​เปาโล

13หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​หละวัง​ไว้​หื้อ​ดี หื้อ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ หื้อ​มี​ใจ๋​ก้า​กับ​เข้มแข็ง 14หื้อ​เยียะ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​โดย​ความ​ฮัก 15ปี้น้อง​ตังหลาย ต้าน​ก็​ฮู้​เรื่อง​สเทฟานัส​กับ​ครอบครัว​ของ​เขา​แล้ว​ว่า​เป๋น​จาใด หมู่​เขา​เป๋น​คริสเตียน​หมู่​เก๊า​ใน​แคว้น​อาคายา ตึง​ได้​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ใน​ก๋าน​ฮับ​ใจ๊​คน​ของ​พระเจ้า ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน 16หื้อ​เจื้อฟัง​ต่อ​คน​จาอี้ กับ​กู้ๆ คน​ตี้​ฮำ​เยียะ​ก๋าน​ตวย​เขา 17ข้าพเจ้า​จื้นจม​ยินดี​ขนาด​ตี้​สเทฟานัส ฟอร์ทูนาทัส กับ​อาคายคัส​มา​หา​ข้าพเจ้า​แตน​หมู่​ต้าน​ตี้​บ่ได้​มา 18ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ข้าพเจ้า​อย่าง​ตี้​หมู่​เขา​ได้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ต้าน สมควร​แล้ว​ตี้​ต้าน​จะ​หื้อ​เกียรติ​คน​จาอี้

19คน​ใน​คริสตจักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​เอเชีย ฝาก​กำ​ตั๊กตวาย​มา​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ตวย อาควิลลา​กับ​ปริสคา ตึง​คน​ใน​คริสตจักร​ตี้​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​เขา​ก็​ฝาก​กำ​ตั๊กตวาย​ใน​นาม​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​มา​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​พิเศษ 20ปี้น้อง​กู้​คน​ตี้​นี่​ก็​ฝาก​กำ​ตั๊กตวาย​มา​หื้อ​ต้าน​เหมือน​กั๋น หื้อ​จูบ​ตั๊กตวาย​กั๋น​อย่าง​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ

21กำ​ตั๊กตวาย​นี้​ข้าพเจ้า​เปาโล​เป๋น​คน​เขียน 22ถ้า​ใผ​บ่ฮัก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ก็​ขอ​หื้อ​เขา​ถูก​แจ้ง ขอ​หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​มา​เต๊อะ 23ขอ​พระคุณ​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​เต๊อะ 24ความ​ฮัก​ของ​ข้าพเจ้า​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์