Search form

1 โครินธ์ 16:1

ก๋าน​ฮับ​บริจาค​เปื้อ​จ้วย​คน​ของ​พระเจ้า

1ส่วน​เรื่อง​ก๋าน​ฮอม​สตางค์​จ้วย​เหลือ​คน​ของ​พระเจ้า ข้าพเจ้า​สั่ง​คน​ใน​คริสตจักร​ตี้​แคว้น​กาลาเทีย​จาใด ต้าน​ตังหลาย​ก็​ต้อง​เยียะ​จาอั้น​ตวย