Search form

1 โครินธ์ 16:10

10ถ้า​ทิโมธี​แว่​มา​หา​หมู่​ต้าน บ่ดี​เยียะ​หื้อ​เขา​บ่ม่วน​ใจ๋​เมื่อ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​เน่อ ย้อน​ว่า​เขา​เยียะ​ก๋าน​หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เหมือน​ข้าพเจ้า