Search form

1 โครินธ์ 16:12

12ส่วน​อปอลโล ตี้​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​เฮา​นั้น ข้าพเจ้า​วิงวอน​เขา​ขนาด​หนัก​ว่า​หื้อ​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน​กับ​หมู่​ปี้น้อง​คน​อื่นๆ ตวย แต่​เขา​ยัง​บ่ใค่​ไป​ต๋อน​นี้​เตื้อ ถ้า​เขา​มี​โอกาส​เขา​ก็​จะ​ไป