Search form

1 โครินธ์ 16:15

15ปี้น้อง​ตังหลาย ต้าน​ก็​ฮู้​เรื่อง​สเทฟานัส​กับ​ครอบครัว​ของ​เขา​แล้ว​ว่า​เป๋น​จาใด หมู่​เขา​เป๋น​คริสเตียน​หมู่​เก๊า​ใน​แคว้น​อาคายา ตึง​ได้​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ใน​ก๋าน​ฮับ​ใจ๊​คน​ของ​พระเจ้า ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน