Search form

1 โครินธ์ 16:18

18ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ข้าพเจ้า​อย่าง​ตี้​หมู่​เขา​ได้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ต้าน สมควร​แล้ว​ตี้​ต้าน​จะ​หื้อ​เกียรติ​คน​จาอี้