Search form

1 โครินธ์ 16:19

19คน​ใน​คริสตจักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​เอเชีย ฝาก​กำ​ตั๊กตวาย​มา​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ตวย อาควิลลา​กับ​ปริสคา ตึง​คน​ใน​คริสตจักร​ตี้​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​เขา​ก็​ฝาก​กำ​ตั๊กตวาย​ใน​นาม​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​มา​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​พิเศษ