Search form

1 โครินธ์ 16:20

20ปี้น้อง​กู้​คน​ตี้​นี่​ก็​ฝาก​กำ​ตั๊กตวาย​มา​หื้อ​ต้าน​เหมือน​กั๋น หื้อ​จูบ​ตั๊กตวาย​กั๋น​อย่าง​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ