Search form

1 โครินธ์ 16:3

3เมื่อ​มา​แผว ข้าพเจ้า​จะ​ส่ง​คน​ตี้​หมู่​ต้าน​เลือก​หื้อ​เอา​สตางค์​ตี้​หมู่​ต้าน​ถวาย กับ​จดหมาย​แนะนำ​ตั๋ว​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม