Search form

1 โครินธ์ 16:6

6ข้าพเจ้า​อาจ​จะ​ย้าง​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​สัก​หว่าง​นึ่ง อาจ​จะ​อยู่​จ๋น​เสี้ยง​หน้า​หนาว​ก็​ได้ เปื้อ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​จ้วย​สนับ​สนุน​ข้าพเจ้า​หื้อ​เตียวตาง​ต่อไป