Search form

1 โครินธ์ 16:7

7ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ได้​อยาก​แว่​แอ่ว​หา​ต้าน​กำเดียว​เต้าอั้น​เมื่อ​ผ่าน​ไป ถ้า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​หัน​สมควร ข้าพเจ้า​ก็​ใค่​ย้าง​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​เมินๆ หน้อย