Search form

1 โครินธ์ 16:9

9ย้อน​ตี้​นี่​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ได้​เปิด​โอกาส​หื้อ​กับ​ข้าพเจ้า​เยียะ​ก๋าน​หื้อ​เกิด​ผล​ได้​นัก​ขนาด แต่​ก็​มี​คน​ขัดขวาง​นัก​เหมือน​กั๋น