Search form

1 โครินธ์ 2:1

เรื่องราว​ของ​พระคริสต์​บน​ไม้​ก๋าง​เขน

1ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เมื่อ​ข้าพเจ้า​มา​บอก​ความ​จริง​อัน​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระเจ้า​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​นั้น ข้าพเจ้า​บ่ได้​ใจ๊​กำ​อู้​ม่วน​จ๋า​หวาน กาว่า​กำ​ตี้​มา​จาก​ปั๋ญญา​ตี้​หลวก