Search form

1 โครินธ์ 2:10

10แต่​พระเจ้า​ได้​เปิด​เผย​สิ่ง​หมู่​นี้​หื้อ​กับ​เฮา​ผ่าน​ตาง​พระวิญญาณ ย้อน​พระวิญญาณ​ฮู้​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​แม้แต่​ความ​ลับ​อัน​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระเจ้า