Search form

1 โครินธ์ 2:12

12เฮา​บ่ได้​ฮับ​วิญญาณ​ของ​โลก​นี้ แต่​ฮับ​พระวิญญาณ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​เข้าใจ๋​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​พระองค์​หื้อ​เฮา